Odziv na poskus negativne predvolilne kampanje

Spoštovane sodelavke, sodelavci, študentke in študenti,

vstopamo v zadnji teden predvolilne kampanje kandidatov za rektorja Univerze v Mariboru. Ob tem bi se želel zahvaliti vsem, ki ste na dosedanjih predstavitvah programov dela na posameznih članicah in drugih članicah univerze, okroglih mizah in ob drugih priložnostih s konstruktivnimi in vsebinskimi vprašanji pomembno prispevali k razjasnjevanju ključnih vprašanj na različnih področjih delovanja naše univerze. Dosedanje razprave so bile brez izjeme zelo vsebinske, konstruktivne in pozitivne. Torej takšne, kot menim, da tudi sodijo v akademsko okolje. Dosedanja kampanja je potekala v zelo pozitivnem duhu in upal sem, da bo tako do volitev.

Žal sem bil seznanjen z dejstvom, da ste nekateri od vas v petek na svoje elektronske naslove prejeli pismo, katerega osnovni namen je bil diskreditirati mene kot kandidata za rektorja Univerze v Mariboru na osnovi pravno neutemeljenih navedb o mojem delu v času, ko sem bil prorektor za finančne zadeve na Univerzi v Mariboru. Morda se je kdo med vami z omenjeno vsebino pisma seznanil tudi na spletnem portalu, ki v svoji želji po objavljanju kakršnihkoli senzacionalističnih novic brez razmisleka objavi nepreverjene informacije in ob tem na svoji spletni strani brez zadržkov krši tudi avtorske pravice z objavo k članku pripetega avtorsko zaščitenega slikovnega gradiva. Zaskrbljujoče pa je, da je trenutno vodstvo Univerze v Mariboru na sistemu za upravljanje uradnih spletnih strani naše univerze dopustilo objavo dokumentov, ki so v pismu navedeni kot priloge in ki vsebujejo osebne podatke prizadetih, s čimer je bila kršena Uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR, ki določa nove smernice varovanja osebnih podatkov, in to prav na dan, ko je stopila v veljavo.

Z avtorjem pisma na tem mestu ne bom polemiziral, ponovil bom le, da sem se za kandidaturo za rektorja Univerze v Mariboru odločil predvsem zato, ker menim, da so se v preteklih dveh letih na univerzi zgodili dogodki, ki jih akademska skupnost ne bi smela tolerirati in ki se ne smejo več ponoviti, in ker menim, da je v naslednjem obdobju nujno potrebno doseči ključne sistemske zakonske rešitve, ki bodo pogoje dela na slovenskih univerzah v ključnih elementih naredile primerljive pogojem dela, ki jih imajo na večini evropskih univerz. V dosedanji kampanji se v predstavitvah svojega programa dela zato tudi nisem ukvarjal s posamezniki, prav tako tudi ne v neformalni komunikaciji s sodelavkami in sodelavci na posameznih članicah oziroma drugih članicah univerze. Sem pa na posamezna novinarska vprašanja svoja stališča zmeraj pojasnil kar se da jasno in nedvoumno, saj podajanje vsem všečnih in nejasnih predvolilnih odgovorov zame ni sprejemljivo. Menim, da je potrebno odgovoriti odkrito in pošteno. Iskreno. Ker je tako prav. Ker lahko le na ta način nadaljujemo gradnjo vrednot naše akademske skupnosti in ker se moramo čutiti dolžne te vrednote prenašati tudi na širšo družbo.

Resnično upam, da bo omenjeno pismo ostalo osamljen poskus negativne volilne kampanje v okviru letošnjih rektorskih volitev in da bosta pozitivna predvolilna kampanja ter uspešno izvedene rektorske volitve dobra popotnica za nadaljnjo gradnjo vrednot naše akademske skupnosti, medsebojnega zaupanja in medsebojnih odnosov, kot si jih vsi želimo.