Zahvala volivkam in volivcem po 1. krogu volitev

Spoštovane sodelavke in sodelavci, študentke in študenti!

Zahvaljujem se vam za udeležbo na volitvah rektorja Univerze v Mariboru in za izkazano zaupanje. Veseli me, da sem bil ob največjem skupnem številu glasov deležen največje podpore prav med vsemi, ki ste tokrat imeli možnost voliti, tako med pedagoškimi sodelavkami in sodelavci, raziskovalkami in raziskovalci, strokovnimi in drugimi sodelavkami in sodelavci ter med študentkami in študenti.

Izkazano zaupanje razumem predvsem kot odgovornost in zavezo, da svojo vizijo razvoja Univerze v Mariboru in zastavljene cilje v času do drugega kroga volitev še jasneje predstavim vsem članicam in članom akademske skupnosti.

Trdno stojim na preseganju preteklosti, neizključevanju, prepoznavanju in priznavanju razlik med članicami ter zagotavljanju sistemskih zakonskih rešitev na področju dolgoročnega stabilnega financiranja univerze in njenih članic. Ob spoštovanju akademskih vrednot in kulture dialoga univerza potrebuje ustvarjalni akademski mir, zaposleni stimulativne delovne pogoje, študentke in študenti pa kakovostno študijsko okolje.

Naslednji teden imamo možnost za spremembo, izkoristimo jo!

S spoštovanjem!

Zdravko Kačič