Kolofon

Avtor vsebin: Prof. dr. Zdravko Kačič

Fotografije:

  • dr. Bogdan Dugonik, UM FERI
  • Samo Simonič, UM FKKT
  • Uroš Berglez, UM FERI
  • Dovoljenje za uporabo fotografij s spletne strani UM: mag. Mirjana Babić, glavna tajnica UM (Pridobljeno dne 27. 3. 2018 z e-pošto)
  • Dovoljenje za uporabo fotografij iz laboratorijev UM FKKT: Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan UM FKKT (Pridobljeno dne 27. 3. 2018 z e-pošto)
  • Dovoljenje za uporabo fotografij iz prostorov UM FF: Prof. dr. Božidar Kante, dekan UM FF (Pridobljeno dne 27. 3. 2018 z e-pošto)
  • Dovoljenje za uporabo fotografij s spletne strani FE: Prof. dr. Bojan Štumberger, dekan UM FE  (Pridobljeno dne 28. 3. 2018 z e-pošto)
  • Dovoljenje za uporabo fotografij s spletne strani ŠSUM: Maja Žibert, Prorektorica za študentska vprašanja (Pridobljeno dne 28. 3. 2018 z e-pošto)
  • Urška Kur, UM FERI. Dovoljenje za uporabo fotografij: Pia Prebevšek, Prodekanja za študentska vprašanja FERI (Pridobljeno dne 13. 4. 2018 z e-pošto)

 

Tehnična izvedba: Uroš Berglez

Gostovanje: Inštitut za elektroniko in telekomunikacije, UM FERI